Nieuwsbrief november 2013

TV-opnames RTL 4

Een camerateam van
RTL 4 heeft kort geleden  opnames gemaakt in Harlingen voor een
reisprogramma.De beelden worden op 26
april uitgezonden en Harlingen wordt in een item van 12 minuten (!) voor het
voetlicht gebracht.


Bestellen VVV-bonnen
De cadeaumaand
december nadert met rasse schreden en vorig jaar zijn er in de kiosk vele
mensen geweest die cadeau-artikelen voor de Sint en de Kerstman hebben gekocht.

Om te voorkomen dat bijvoorbeeld de VVV-bonnen niet meer voldoende voorradig
zijn, raden we aan om ze te bestellen. Zeker als h et om grotere hoeveelheden
gaat.

Het VVV-team zorgt dan dat de pakketjes op tijd klaar liggen. En natuurlijk
feestelijk verpakt!

Nieuwe stadsplattegrond

Het VVV-team is
druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe stadsplattegrond. Op deze
plattegrond komen allerlei wetenswaardigheden over Harlingen te staan, plus
natuurlijk de high lights op toeristisch recreatief gebied. De exacte vorm is nog niet
bekend, maar om de realisatie financieel haalbaar te maken, kunnen bedrijven op
de plattegrond adverteren. Over de prijzen en de vorm komt zo snel mogelijk
nadere informatie. Heeft u belangstelling of wellicht ideetjes, dan horen we
het uiteraard graag.

Nieuwe Stimuleringsregeling Natuurlijk Toeristisch Fryslân S TINAF II
Vanaf 18 november
kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor de STINAF II, de
Stimuleringsregeling Natuurlijk Toeristisch Fryslân. De provincie Fryslân stelt
hiervoor ruim 2 miljoen euro beschikbaar. Het doel is een forse
kwaliteitsverbetering, verduurzaming en het toegankelijker maken van
toeristische accommodaties en voorzieningen. De STINAF II is opgezet voor
bestaande kleine en middelgrote toeristische ondernemingen in de provincie.Het subsidiebudget voor de
subsidieregeling bedraagt 2.057.000 euro. De verdeling vindt plaats op volgorde
van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Subsidieaanvragen met
investeringsplannen van minimaal 100.000 euro aan subsidiabele kosten vallen
onder de regeling. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40 procent van de
subsidiabele kosten. Voor investeringen in installaties waarbij duurzame
energie wordt opgewekt, geldt een percent age van 25 procent. De subsidie
bedraagt minimaal 40.000 euro en maximaal 100.000 euro.

Meer informatie over STINAF ii staat op
www.snn.eu/stinaf2.


Regiogids Noordwest-Friesland 2014 in de maak

De Regiogids Noordwest-Fryslân 2013 was een groot succes en
is goed ontvangen. Die conclusie hebben de samenwerkende partijen getrokken
tijdens de evaluatie van de regiogids.

Besloten is om voor 2014 op dezelfde voet verder te gaan en waar mogelijk de
gids te verbeteren. Alles wordt in gang gezet om voor 2014 een aantrekkelijke
regiogids samen te stellen.

We houden
u op de hoogte over de  voortgang van het traject en hopen uiteraard op uw
medewerking. Wordt vervolgd.

VVV-TIP Harlingen

Grote Bredeplaats 12
8861 BB Harlingen

Openingstijden:
ma t/m za.   10:00-17:00

Koopzondag 12:00-16:00
Pinksteren      11:00-15:00

Pasen            11:00-15:00

Tel. nr.:+31(0)517-430207


Facebook
   
   
  Twitter

 

   Donateur worden?
Openingstijden: Contact
Twitter    
   Nieuwsbrieven
ma t/m za.  10:00-17:00  Tel. nr.:+31(0)517-430207      
    
Koopzondag  10:00-17:00